Skrzynka dla dudka
Dudek to latający klejnot naszej awifauny, nie można go pomylić z żadnym innym ptakiem. Niestety jego liczebność w Polsce spada, obecnie jest szacowana na zaledwie 2000-5000 par. Jedną z przyczyn jest zanik odpowiednich miejsc gniazdowych czyli starych drzew z obszernymi dziuplami. Można mu jednak pomóc umieszczając budki lęgowe w odpowiednich biotopach.

Specjalnie na potrzeby "Projektu Ochrony Dudka" zainicjowanego przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" opracowaliśmy specjalny model budki przeznaczony dla tego gatunku. Dotychczas zalecano stosowanie uniwersalnych skrzynek lęgowych typu D, jednak nie zabezpieczają one lęgów tego niewielkiego ptaka przed drapieżnikami. W nowym modelu zmniejszyliśmy otwór wlotowy (z 85 mm na 55mm) i zastosowaliśmy na przedniej ściance arkusz blachy uniemożliwiający dostanie się do budki drapieżnych ssaków (kun i łasic).

Dudek występuje w Polsce w okolicach urozmaiconych, tam gdzie lasy poprzeplatane są polami, łąkami, pastwiskami. Szczególnie preferuje naturalne doliny większych rzek, okolice piaszczyste i ciepłe. Jest gatunkiem charakterystycznym dla krajobrazu rolniczego, gdzie zachował się ekstensywny wypas zwierząt gospodarskich i występują dziuplaste drzewa. Spotkać go można też na skraju luźnej zabudowy wiejskiej i w sadach, potrafi założyć gniazdo na poddaszu opuszczonych budynków. Czasami lęgnie się w lasach, w pobliżu otwartych terenów n. p.: większych zrębów i polan.

 

Wysokość i miejsce wieszania budek.

Skrzynki lęgowe dla dudków możemy wieszać na dwa sposoby:
Pierwszy tradycyjny - umieszczamy budkę na wysokości powyżej 4 - 5 m, tak aby nie uległa wandalizmowi ze strony ludzi. Jednak tak powieszone budki są bardzo chętnie zajmowane przez szpaki i wróble, z którymi dudek z powodu swojej płochliwości, słabych nóg i miękkiego dzioba przegrywa w konkurencji o gniazdo.
Drugi sposób (zalecany) - umieszczamy budkę nisko, na wysokości ok. 1,5 m, dzięki temu ograniczamy zajmowanie jej przez szpaki i wróble. Wg niemieckich badań dudki bardzo chętnie zajmują tak powieszone budki, nie musząc konkurować z innymi ptakami. Oczywiście należy zadbać o bezpieczeństwo budek n.p. instalując je na ogrodzonych terenach lub w pobliżu zabudowań.
W obu przypadkach skrzynki należy wieszać w miejscach ustronnych, osłoniętych krzewami, rzadko odwiedzanych przez ludzi. Odległości miedzy budkami 100 - 300 m, na dno można nasypać kilku centymetrową warstwę trocin lub próchna.


Same budki nie wystarczą!

Dla ochrony tak rzadkiego ptaka o specyficznych wymaganiach nie wystarczy rozwieszenie samych budek, należy podejmować szereg działań sprzyjających zachowaniu tego gatunku i jego siedlisk:
- chronić przed wycinką stare dziuplaste drzewa na polach i miedzach, wierzby, topole, grusze,
- zachować stare sady,
- zakładać nowe aleje wierzb głowiastych (na wiosnę wystarczy powkopywać lub powbijać tak zwane żywokoły - zdrewniałe pędy wierzbowe),
- utrzymywać i wspierać tradycyjny wypas zwierząt na nadrzecznych błoniach i murawach,
- ograniczyć do minimum stosowanie na pastwiskach pestycydów zwalczających owady będące głównym pokarmem dudków - turkucie podjadki i chrabąszcze majowe,
- powstrzymywać zarastanie drzewami i krzewami pastwisk, muraw napiaskowych i wydm śródlądowych,
- przeciwdziałać zagospodarowywaniu siedlisk dudków w sposób niekorzystny dla ptaków, np. regulacje rzek i budowa zapór, przekształcanie łąk w użytki orne, zalesienia.
- prowadzić akcję edukacyjną na terenach występowania dudków, zmierzającą do rozpropagowania działań ochroniarskich.
Jeśli powyższych działań nie możemy przeprowadzić osobiście, wspierajmy organizacje pozarządowe prowadzące projekty ochrony ptaków i ich siedlisk, a na administrację rządową i samorządową wywierajmy presje aby nie lekceważyły potrzeb ochrony ptaków.

SKRZYNKA DLA DUDKA znajduje się w ofercie naszego sklepu. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl