Budka lęgowa do mocowania na drzewie.


Gatunki zasiedlające:

Jest to jedna z największych budek lęgowych i podobnie jak duże naturalne dziuple wykorzystywana jest przez szereg gatunków zwierząt, niekoniecznie tych, dla których została skonstruowana. W ramach aktywnej ochrony ptaków skrzynkę tę stosujemy dla następujących gatunków: puszczyk, krzyżówka, gągoł, nurogęś. W przypadku braku prawowitych lokatorów zazwyczaj rzadko wisi pusta. Chętnie zajmują ją kawki, mandarynki, wiewiórki, kuny, popielice. Na terenach zalewowych w ujściu Warty, w nisko powieszonych podobnych budkach, podczas wylewów rzeki schronienie znalazły norki i szopy pracze... W lasach wykorzystują je do lęgów sikory bogatki, pleszki, rzadziej kowalik, sójka, siniak a nawet rudzik. W miejskich parkach, terenach otwartych - szpak. Poza ptakami i ssakami lubią ją także owady, szczególnie zdziczałe pszczoły miodne i szerszenie. Nagromadzony w budkach materiał - wypluwki i wyściółka jest miejscem zimowania różnych owadów (motyle, mole i inne). Duże zainteresowanie zwierząt wskazuje, jak wielkie jest ich zapotrzebowanie na naturalne dziuple podobnych rozmiarów, których zazwyczaj brak w parkach i lasach gospodarczych. Wszystkie zdjęcia zasiedlonych budek, prezentowane poniżej, zostały wykonane w naszych skrzynkach podczas akcji monitoringu i czyszczenia skrzynek.


Parametry techniczne:
Wewnętrzny wymiar dna: 25 x 25 cm
Głębokość od wlotu do dna: 50 cm
Średnica otworu wlotowego: 15 cm

Materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna szeroka, grubość 2,5 cm, całość impregnowana, daszek obity blachą. Dolna część przedniej ścianki wyjmowalna, umożliwia kontrolę i czyszczenie skrzynki. W przypadku wieszania w miejscach występowania nurogęsi i gągołów, na przedniej ściance, od środka poniżej wlotu stosujemy siatkę metalową, dla ułatwienia pisklętom opuszczenia skrzynki.

Waga 16 kg

Gdzie i jak wieszać?
Dla puszczyka możemy mocować budki typu E w lasach, parkach, dużych ogrodach, śródpolnych zadrzewieniach w urozmaiconym krajobrazie rolniczym.  Najkorzystniej jest zamocować budkę na drzewie iglastym (świerk lub jodła), dającym jej dobrą osłonę od góry przed wodą. Wysokość zawieszenia nie powinna być niższa niż 5 m od ziemi do wlotu. Na terenach zurbanizowanych, w celu zapewnienia spokoju ptakom wieszamy na wysokości 7-8 m. Wieszanie skrzynek wyżej jest czasem stosowane, ale nie jest uzasadnione wymaganiami tych ptaków i powoduje utrudnienia w późniejszej obsłudze. Budki z przeznaczeniem dla puszczyka należy wieszać w dużym rozproszeniu, minimum 500 m, optymalnie 1000 m jedna od drugiej. 

Krzyżówki zasiedlają budki wiszące w pobliżu różnego rodzaju zbiorników wodnych. Gągoł i nurogęś - budki dla tych ptaków należy rozwieszać w pobliżu zbiorników wodnych, głównie śródleśnych jezior oraz nad większymi rzekami. Najlepsza lokalizacja to wyspy niedostępne dla drapieżników. Wysokość wieszania od 3 m (w miejscach niedostępnych) do 7-8 m.

Na dno wszystkich budek typu E należy nasypać kilkucentymetrową warstwę ściółki. Mogą nią być: trociny, kora, próchno itp. ze względu na to, że sowy i kaczki w dziuplach nie ścielą gniazd, a jaja zniesione na podłogę z desek mogłyby się potłuc.

 

Przeczytaj o efektach badań naukowych dotyczących wykorzystania skrzynek lęgowych przez puszczyki, w których uczestniczyły nasze skrzynki.

 

Lęgi w naszych skrzynkach

 

 

 

Dostępny Dodaj do koszyka