Budka lęgowa dla dudka

Cena 90,00 zł

Budka lęgowa dla dudka do mocowania na drzewie.

 
Gatunki zasiedlające: dudek, szpak, sikory, wróble.
 

Podstawowe wymiary: 

Wewnętrzny wymiar dna: 16x16 cm

Głębokość od wlotu do dna: 31 cm

Średnica otworu wlotowego: 55 mm

Długość korytarza wlotowego: 60 mm

Waga: 8 kg        

 

 
Zasady wieszania: Skrzynki lęgowe dla dudków możemy wieszać na dwa sposoby:
Pierwszy tradycyjny - umieszczamy budkę na wysokości powyżej 4 - 5 m, tak aby nie uległa wandalizmowi ze strony ludzi. Jednak tak powieszone budki są bardzo chętnie zajmowane przez szpaki i wróble, z którymi dudek z powodu swojej płochliwości, słabych nóg i miękkiego dzioba przegrywa w konkurencji o gniazdo.
Drugi sposób (zalecany) - umieszczamy budkę nisko, na wysokości ok. 1,5 m lub nawet niżej,dzięki temu ograniczymy zajmowanie jej przez szpaki i wróble. Wg niemieckich badań dudki bardzo chętnie zajmują tak powieszone budki, nie musząc konkurować z innymi ptakami. Oczywiście należy zadbać o bezpieczeństwo budek n.p. instalując je na ogrodzonych terenach lub w pobliżu zabudowań.
W obu przypadkach skrzynki należy wieszać w miejscach ustronnych, blisko skraju terenów otwartych ale tak aby były osłonięte krzewami. Dudek lubi wlatywać do budki tak aby nikt go nie widział. Odległości miedzy budkami 100 - 300 m, na dno można nasypać kilku centymetrową warstwę trocin lub próchna.

 

Więcej o budkach dla dudka w poradniku >> skrzynka dla dudka

Dostępny Dodaj do koszyka