Budka dla jerzyka podłużna (mocowana pod okapem lub balkonem) - kolor szary

Cena 55,00 zł

Skrzynka lęgowa do mocowania na budynku. Malowana farbą ftalową na kolor jasno-popielaty.

 

Gatunki zasiedlające budkę dla jerzyka: jerzyk, mazurek, wróbel, rzadko sikora modra.

 

Podstawowe wymiary:
Wysokość przedniej i tylnej ścianki 16 cm.
Szerokość wewnętrzna 18 cm, szerokość zewnętrzna 22 cm.
Długość wewnątrz 32 cm, długość na zewnątrz 36 cm plus 2 cm okapu nad wlotem.
Wymiary zewnętrzne daszka 38 x 22 cm.
Wlot owalny 6,0 x 3,0 cm.
Odległość od dolnej krawędzi otworu wlotowego do dna 5 cm.
Grubość desek 2 cm.

Waga: 3,8 kg.

 

Mocowanie:

do sufitu balkonu, pod gzymsem przy pomocy kątowników stalowych i kołków rozporowych ewentualnie przy pomocy specjalnego kleju.


Zasady wieszania:

Tego typu budkę wieszamy w miejscach osłoniętych od góry przed wodą - pod gzymsami, na balkonach, czasami w wolno stojących konstrukcjach tzw. wieżach dla jerzyków. W zależności od planowanego usytuowania budki, do ścianek bocznych lub podłogi i sufitu przykręcamy wkrętami kątowniki budowlane, za pośrednictwem których przykręcamy skrzynkę do ściany lub sufitu. Lokalizacja musi zapewniać swobodny dolot dla ptaków.  Poniżej budki powinno być optymalnie ok. 5 m lub więcej swobodnej przestrzeni, minimalnie 2,5 m. Skrzynki najlepiej rozwieszać w miejscach, którymi zainteresowanie wykazują jerzyki, jak najbliżej zniszczonych siedlisk tych ptaków. Największą skuteczność mają skrzynki umieszczone tak, aby wlot znajdował się w tym samym miejscu co zatkany podczas remontu wlot do gniazda.

 

Dostępny Dodaj do koszyka