Budka lęgowa typu D

Cena 75,00 zł

Podstawowe parametry:
Wewnętrzny wymiar dna: 17 x 17 cm
Głębokość od wlotu do dna od wewnątrz: 27 cm
Średnica otworu wlotowego: 85 mm
Waga 7 kg

  
Potencjalne gatunki, które mogą zająć skrzynkę:
Kawka, szpak, wiewiórka, pleszka, siniak, kraska, kowalik,  dudek,  mandarynka

Gdzie wieszać?
Budki typu D powinny być wieszane w okolicach występowania gatunku, któremu chcemy pomóc. Na ogół jest on stosowany w odniesieniu do pospolitych kawek. Skrzynki mogą być wieszane w parkach miejskich lub na pojedynczych drzewach w obrębie osiedli bloków mieszkalnych oraz na wyższych budynkach. Stosowanie tych skrzynek powinno być powszechne w ramach kompensacji przyrodniczych, jako niwelowanie szkód wyrządzonych na skutek prowadzonych prac ociepleniowych bloków i zasklepiania przy okazji otworów wentylacyjnych, gdzie gniazdowały kawki. Ptaki te są bardzo towarzyskie i chętnie gniazdują w koloniach. Można więc wieszać dla nich budki blisko siebie, np. w odległości 10-20 m.

 

 

Zasady wieszania
Skrzynki typu D najlepiej rozwieszać w okolicach występowania gatunków, dla których są one przeznaczone. Ptaki, dla których przeznaczone są takie budki gniazdują zazwyczaj (za wyjątkiem kawki) w dużym rozproszeniu, dlatego też ich zawieszanie powinno odbywać się w racjonalny sposób, dostosowany do wymogów poszczególnych gatunków.

Dostępny Dodaj do koszyka