Skrzynki dla nietoperzy

Data utworzenia : 2016-01-06 Write By: admin Drukuj
Czcionka: 1 2 3
Hits: 93 Comment: 0

Skrzynki dla nietoperzy pełnią funkcję dziennych schronów, są kryjówkami przejściowymi w okresie przelotów między kryjówkami zimowymi i letnimi, schronieniami dla osobników samotnych oraz miejscami przebywania kolonii rozrodczych

Stosuje się różne typy skrzynek różniące się konstrukcją i wymiarami wewnętrznymi. Ich budowa różni się od budek dla ptaków umieszczeniem wlotu w części dolnej. Wlot ma kształt wąskiej szczeliny, a całe budki są spłaszczone. Zabezpiecza to nietoperze przed konkurencją ze strony ptaków, ssaków (n.p. pilchów) i niektórych owadów, n.p. szerszeni. Budki wewnątrz są chropowate, szczególnie na ściance tylnej, ułatwia to nietoperzom poruszanie się i zaczepianie pazurkami na czas spoczynku.

W lasach najkorzystniej jest rozwieszać skrzynki w monokulturach, zwłaszcza młodych, o słabym podroście. Tereny takie są praktycznie pozbawione naturalnych schronień. Powinno się je wieszać grupowo, 10-20 budek w odstępach 50-120 m, wzdłuż dróg, przecinek, linii oddziałowych, przy granicy z terenami otwartymi, w pobliżu zbiorników wodnych. Poza tym skrzynki można umieszczać w alejach, parkach sadach i ogrodach, zarówno na terenach zabudowanych jak i poza nimi. Wysokość wieszania 4-5 metrów. Skrzynki należy zawieszać w miejscu osłoniętym od wiatru i deszczu, nasłonecznionym.
Najkorzystniejsza jest wystawa południowa, od południowo-wschodniej do południowo-zachodniej. Część skrzynek może znajdować się również w miejscach lekko ocienionych. Wlot do skrzynki powinien być swobodny, nie blokowany przez gałęzie czy podrost.     
    
Celowe jest rozwieszenie kilku typów skrzynek, dzięki czemu różne gatunki nietoperzy znajdą odpowiednie schronienie. Można zastosować skrzynki "płytkie" n.p.: Stratman FS1 oraz skrzynki "głębsze" n.p.: typ Issel lub angielski. Aby dodatkowo zabezpieczyć nietoperze przed konkurencją ze strony ptaków warto równocześnie rozwiesić budki dla ptaków.

Oferujemy trzy typy skrzynek dla nietoperzy: Issel, Strattman, Angielski.

Tags:

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0