Typ D

To kolejny uniwersalny rodzaj budki przeznaczonej dla kilku gatunków ptaków, wielkością zbliżonych do kawki. Jednak jego skuteczne stosowanie wymaga umiejętnego rozmieszczenia, dostosowanego do wymagań poszczególnych gatunków. Czasami zasiedlają je wiewiórki.

 

Gatunki zasiedlające skrzynki typu D : kawka, dudek, siniak, kraska, szpak, kowalik, pleszka, (wiewiórki)

 

Wewnętrzny wymiar dna: 17×17 cm
Głębokość od wlotu do dna: 27 cm
Średnica otworu wlotowego 85 mm

Zasady wieszania

Budki typy D należy wieszać wyżej niż typu A i B zazwyczaj na wysokości 7-10 m. Miejsce zawieszania i zagęszczenie zależy od gatunku ptaka któremu chcemy pomóc.

Kawki – budki wieszamy na wysokości min. 7 m na drzewach i budynkach w okolicy jej występowania (parki, zieleń osiedlowa, obrzeża wsi i miast). Kawka jest gatunkiem towarzyskim i chętnie gnieździ sie w skupieniach, więc można powiesić kilka budek dość bilsko siebie np. w odległości 10-20 m.

Siniak – wysokość wieszania budek 7-10 m w większych kompleksach leśnych. Siniaki chętnie zajmują budki wieszane grupowo po 8-10 sztuk w odlęgłości 20-30 m jedna od drugiej. Na dno należy nasypać warstwę 5 cm trocin lub próchna.

Dudek – gnieździ się w dziuplach, a czasami na poziomie ziemi w stertach kamieni. Aby budka nie uległa zniszczeniu wieszamy powyżej 4 m (do 8 m) na drzewach w pobliżu rozległych pastwisk i łąk z niską roślinnością. Odległości między budkami 100-300 m.

Kraska – uzasadnione jest wieszanie w tych regionach kraju gdzie jeszcze występuje ten ginący ptak, a brakuje tam naturalnych dziupli. Wieszamy na obrzeżach rozległych drzewostanów w pobliżu pól i łąk w kępach zadrzewień śródpolnych, w alejach przydrożnych, na skrajach zrębów. Wysokość wieszania 5-7 m.

Pleszka – zajmuje chętnie budki z dużym otworem, wieszane w lasach lecz nie przeznaczone specjalnie dla niej.

Kowalik – lubi obszerne budki i często zajmuje typ D w lasach, zalepiając otwór wlotowy. Dlatego warto powiesić w pobliżu specjalną budkę dla niego przeznaczoną.