Typ A i A1

Podstawowym typem są budki lęgowe dla sikor i innych dziuplaków o zbliżonej wielkości. Stosuje się je w lasach, parkach, ogrodach, zadrzewieniach śródpolnych, wszędzie tam gdzie jest choć trochę starszych drzew

TYP A1

Gatunki zasiedlające budki lęgowe typu A1: sikora modra, muchołówka żałobna, rzadziej sikora sosnówka, czubatka.
Wewnętrzny wymiar dna: 11×11 cm
Głębokość od wlotu do dna: 21 cm
Średnica otworu wlotowego 28 mm

TYP A
Gatunki zasiedlające budki lęgowe typu A: sikora bogatka, mazurek, wróbel, muchołówka żałobna, sikora modra, pleszka, rzadziej sikora sosnówka i czubatka.

Wewnętrzny wymiar dna: 11×11 cm
Głębokość od wlotu do dna: 21 cm
Średnica otworu wlotowego 33 mm

todo

Głębokość od wlotu do dna i wewnętrzyny wymiar dna zależy od typu skrzynki.

 

 

Ptaki w zajętych budkach lęgowych

Ptak w budce Ptak w budce Ptak w budce Ptak w budce

Zasady wieszania

Budki lęgowe typów A .i.A1 należy wieszać na wysokości od 3 do 5 m, w odległościach min. 20-30 m. Zawsze rozwieszając budki należy brać pod uwagę miejscowe warunki i kierować się zdrowym rozsądkiem. Stopień zajęcia skrzynek będzie wyższy tam gdzie środowisko jest bogatsze, n.p.: stary park lub starodrzew liściasty. W monokulturach drzew iglastych, także warto stosować budki lęgowe ale w mniejszym zagęszczeniu. Nie należy się spodziewać wielu sikor w nowo założonych ogrodach jeśli w pobliżu nie ma starych drzew. Jednocześnie na małej działce 400 m2, możemy powiesić budki lęgowe gęściej (n.p.: 3 A, 1 A1, 2-3 B) jeśli w sąsiedztwie jest las lub park a brak w nich naturalnych i sztucznych miejsc gniazdowych. W nowo założonych parkach i ogrodach możemy się głównie spodziewać wróbli i mazurków.
Typ A1 został specjalnie wprowadzony aby ograniczyć konkurencję gniazdową pomiędzy gatunkami większymi i silniejszymi (bogatka, mazurek, wróbel) a słabszymi (pozostałe sikory głównie modra, muchołówka żałobna), mniejsza średnica wlotu zapobiega wypieraniu tych drugich. Na terenach leśnych gdzie brak odpowiedniej ilości dziupli sikory bogatki często przepędzają modraszki i budują swoje gniazdo nieraz na jajach modraszki. Tam gdzie występują wróble i mazurki, uniemożliwiają gnieżdżenie się sikor, dlatego wskazane jest wieszanie typu A1 w stosunku 1 do 3(5) A. W terenach gdzie brak kotów i wandali można powiesić budki lęgowe dla sikor nawet na wysokości 1 m, tak umieszczonych budek nie zajmują wróble. W celu zabezpieczenia budki przed rozkuciem przez dziecioła można zastosować dodatkową blaszkę wokół otworu wlotowego (zdjęcie obok).